top of page

OBRASCI I DOKUMENTI

PRE-ARRIVAL PILOT INFORMATION CARD

IZJAVA O PLOVIDBI

IZJAVA O SUGLASNOSTI ZA PRIHVAĆANJE RAČUNA U ELEKTRONIČKOM OBLIKU

KORIŠTENJE TEGLJAČA U LUKAMA BEZ TEGLJAČA

bottom of page